1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Drukarni Vipro działający pod adresem internetowym http://www.e-print.pl/ prowadzony jest przez Drukarnię Vipro s.c. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 209 A, 80-266 Gdańsk, NIP: 584-24-52-685, zwaną dalej Drukarnią Vipro, która jest jego wyłącznym Administratorem i Właścicielem.
 2. Sklep Internetowy Drukarni Vipro prowadzi sprzedaż produktów Drukarni Vipro za pośrednictwem serwisu internetowego.
 3. Sklep Internetowy Drukarni Vipro przeznaczony jest dla drukarni, agencji reklamowych oraz osób znających zagadnienia DTP i poligrafii.
 4. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do produktów i usług zlecanych w Drukarni Vipro s.c. oraz sklepie internetowym drukarni Vipro.

2. Procedura składania i realizacji zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem serwisu internetowego, w sposób określony w niniejszym regulaminie.
 2. Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego Drukarni Vipro oraz wyrażenie zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., poz. 926 z późn. zm.).
 3. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, który dostępny jest po zarejestrowaniu się i założeniu konta w systemie Sklepu Internetowego Drukarni Vipro, dostępnym pod adresem internetowym http://www.vipro.pl/.
 4. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem zamówieniem.
 5. Zamówienia w Sklepie Internetowym Drukarni Vipro składać można w każdym czasie.
 6. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji plików i wysłania formularza zamówienia do realizacji zamówienia przez Drukarnię Vipro. Czas realizacji podajemy licząc tylko dni robocze. Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym w przypadku złożenia zamówienia w godzinach 00:00-16:59, natomiast w przypadku złożenia zamówienia w godzinach 17:00-23:59, dzień zerowy rozpoczyna się następnego dnia.
 7. Celem rozpoczęcia procedury realizacji zlecenia należy: dla każdego zlecenia wybrać specyfikację, wgrać plik zawierający materiały do druku oraz dokonać płatności.
 8. Terminy realizacji zleceń przypisane są poszczególnym rodzajom produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Drukarni Vipro.

3. Normy jakościowe

 1. Proces druku offsetowego w drukarni Vipro przebiega zgodnie z normą ISO 12647-2 (będącą oficjalnym standardem na rynku europejskim)
 2. Proces druku cyfrowego w drukarni Vipro realizowany jest zgodnie z możliwościami technologicznymi drukarek firmy Konika Minolta. Z uwagi na specyfikę druku cyfrowego nie może być on porównywany z drukiem offsetowym. Odstępstwa kolorystyczne między drukiem offsetowym i cyfrowym nie mogą być przyczyną reklamacji. Na życzenie klienta drukarnia Vipro może odpłatnie zrealizować jeden wydruk cyfrowy w celu uzyskania miarodajnego wyniku kolorystycznego dla złożonego zamówienia.

4. Przygotowanie materiałów własnych do druku

 1. Drukarnia Vipro nie odpowiada za treści zawarte w materiałach przesłanych przez klienta.
 2. Drukarnia Vipro nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostarczonych przez klienta materiałach, jak również za dostarczenie materiałów niezgodnych ze specyfikacją dostępną na stronie sklepu Vipro, a tym samym za powstałe błędy w druku, będące ich następstwem. Tym samym zaakceptowanie przez Zamawiającego materiałów obarczonych błędami nie podlega reklamacji i podlega realizacji w zaakceptowanej przez Zamawiającego formie.
 3. W przesłanym przez klienta pliku nasz system dokonuje automatycznych napraw i zmian:
  1. Elementy RGB oraz Pantone zamienia do przestrzeni barwnej CMYK.
  2. Kontury włosowe zamieniane są na 0.25 punktu.
  3. Fonty zamienia na krzywe.
 4. Drukarnia Vipro nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne i błędy wynikające z konwersji przestrzeni barwnej innej niż CMYK (np. RGB, Pantone, HKS, itd.) do przestrzeni barwnej CMYK
 5. Materiały przesłane do druku powinny być starannie przygotowane według specyfikacji zawartej na stronie vipro.pl w zakładce PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU
 6. W pracach dwustronnych ważne jest prawidłowe określenie orientacji względem siebie awersu i rewersu pracy. Obrót stron odbywa się przez markę boczną względem osi Y.
 7. Wszystkie dokonywane przez Drukarnię Vipro korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji (poprzez sklep internetowy Vipro Online).
 8. W przypadku zamówienia ulotek składanych, teczek oraz broszur na etapie projektowania należy pamiętać o zjawisku pękania papieru w miejscu falcowania (łamania) produktu. Można ograniczyć to zjawisko wybierając opcję bigowania w cechach produktu (dostępne w dziale druku offsetowego oraz druku cyfrowego). Jedynym sposobem uniknięcia w calości pękania papieru w miejscu falcowania jest foliowanie produktu folią błyszczącą lub matową. Drukarnia Vipro nie ponosi odpowiedzialności za pękanie papieru w miejscu falcowania w przypadku niezastosowania folii zabezpieczającej.
 9. Drukarnia Vipro nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne. Po okresie 3 miesięcy pliki przesłane na serwer Sklepu Internetowego Drukarni Vipro są automatycznie usuwane.

5. Forma płatności

 1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  1. „za pobraniem” przy odbiorze: należność pobiera dostarczający Zamówienie (dostępne dla zamówień o wartości do 5000 zł brutto),
  2. „przelewem” online – za pośrednictwem serwisu platnosci.pl.
 2. Koszty odbioru Zamówienia:
  1. przy płatności „przelewem” - bez dodatkowych kosztów
  2. przy płatności „za pobraniem” - 12,30 zł brutto

6. Składanie reklamacji za przesyłki (dostawy kurierskie)

 1. Reklamacja wniesiona po upływie 7 dnia od daty odbioru przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczenia.
 2. Dostarczony towar winien być rozpakowany w obecności przewoźnika natychmiast po jego otrzymaniu.
 3. W przypadku uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest do jej zabezpieczenia oraz dyspozycji drukarni Vipro do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy odnotować na dokumencie przewozowym oraz sporządzić protokół szkody w obecności przewoźnika natychmiast po otrzymaniu towaru.
 5. Przesyłki kurierskie dostarczane są zgodnie z planem w 99%. W wyjątkowych sytuacjach dostawa może się wydłużyć do 72 godzin. Drukarnia Vipro ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania i nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań i zaniechań osób trzecich a w szczególności za opóźnienia w przekazaniu środków przez instytucje finansowe oraz firm kurierskich przez których realizowana będzie dostawa zamówień do klienta.

7. Zasady odpowiedzialności za zamówienie

 1. Termin złożenia reklamacji upływa 7 dnia od dostarczenia Zamówienia.
 2. Reklamacje winny być przesyłane e-mailowo na adres online@vipro.pl
 3. Drukarnia Vipro dołoży wszelkich starań aby odpowiedzieć na reklamację w ciągu 24h licząc od momentu jej przesłania. Maksymalny czas odpowiedzi na reklamację to 7 dni roboczych.
 4. Drukarnia Vipro w przypadku niejednoznacznej reklamacji może zażądać dostarczenia części lub całości wydrukowanego nakładu. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie Drukarnia Vipro może obciążyć kupującego kosztami jego ponownej wysyłki do odbiorcy.
 5. Odpowiedzialność Drukarni Vipro wobec kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona (art. 558 § 1 K.C.)
 6. Drukarnia Vipro nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówień obarczonych błędami, na skutek niewłaściwego, wadliwego przygotowania prac przez Zamawiającego, zarówno odnośnie treści, jak i jakości, jak również błędów w pracach zaakceptowanych przez Zamawiającego.
 7. Ze względu na specyfikę maszyn drukujących oraz naturalnego pylenia papieru, niewielkie zabrudzenia lub rysy, któregoś z kolorów powstałe podczas druku nie przekraczające 1% powierzchni produktu nie mogą być podstawą do reklamacji.
 8. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zamówienie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

e-Print.pl
Drukarnia Vipro s.c.
80-557 Gdańsk
ul. Narwicka 2G

Dane kontaktowe
tel.: 58 340 08 13
fax.: 58 322 34 19
e-mail: kontakt@e-print.pl

Dane rejestrowe:
NIP 584-24-52-685
Regon 192655232

Copyright e-Print ©

Powered by Masterapps

Strona korzysta z plików Cookies oraz Local Storage w celu realizacji usług statystycznych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Po wyłączeniu Cookies oraz Local Storage serwis przestanie prawidłowo działać.

Powered by MasterApps