dotacje unijne

Projekty realizowane

redukcja zużycia energii elektrycznej oraz odpadów produkcyjnych (makulatury) w przedsiębiorstwie pozwalająca na wprowadzenie nowych produktów i wejście na nowe rynki zbytu

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnej i efektywnej energetycznie maszyny offsetowej. Projekt będzie polegał na zakupieniu 1 środka trwałego,
który pozwoli osiągnąć wskazane cele i rezultaty. Projekt jest realizowany od 1.10.2016r. do 30.09.2017r.
 
Cele projektu:
CEL GŁÓWNY: redukcja zużycia energii elektrycznej oraz odpadów produkcyjnych (makulatury) w przedsiębiorstwie pozwalająca na wprowadzenie
nowych produktów i wejście na nowe rynki zbytu.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- zwiększenie efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie;
- zmniejszenie ilość odpadów produkcyjnych (ilości makulatury);
- powtórne wykorzystanie ciepła wytwarzanego przez maszynę do ogrzania hali produkcyjnej poprzez proces rekuperacji;
- wprowadzenie nowego produktu;
- zdobycie nowych rynków zbytu;
- wdrożenie kolejnej innowacji procesowej;
- stworzenie nowych miejsc pracy;
- zwiększenie efektywność procesu produkcyjnego;
- ograniczenie kosztów procesu produkcyjnego.
 
Efekty:
REZULTATY, EFEKTY, KORZYŚCI SPOŁECZNO - EKONOMICZNE:
a. Liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie ekoinnowacji – 1 sztuka
b. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 2 200 200,00 zł
c. stworzenie 2 nowych miejsc pracy – stabilnych, w których pracownicy będą pracować w dobrych warunkach i zapoznawać się z nowościami technologicznymi;
d. wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu – opakowania wielkogabarytowego oraz wejście na rynki zagraniczne – w pierwszej kolejności
rynek UE przyczyniające się do realizacji wskaźnika określonego w SzOOP:
- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy – 1 sztuka
e. aspekty środowiskowe:
- wykorzystanie rekuperacji do ogrzewania hali/ ograniczenie energii cieplnej (600m2 z 850m2 hali produkcyjnej);
- zmniejszenie ilości makulatury, stanowiącej odpad poprodukcyjny, z obecnych 13 125kg/m-c na do 2 625 kg/ miesiąc;
- obniżenie zużycia energii elektrycznej o ok. 68%
f. obniżenie kosztów działalności w skali miesiąca o ok. 41 755,60 PLN;
g. zwiększenie przychodów o ok. 350 000,00 – 440 000,00 PLN/ rocznie.
 
Wartość projektu: 3 690 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 799 800,00 zł  

 
 

Poprawa konkurencyjności Vipro s.c. zlokalizowanej w Gdańsku poprzez zakup technologii do powlekania opakowań lakierem UV pozwalającej na redukcję odpadów, surowców oraz zwiększenie efektywności energetycznej

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności Vipro s.c. zlokalizowanej w Gdańsku poprzez zakup technologii do powlekania opakowań lakierem UV pozwalającej na redukcję odpadów, surowców oraz zwiększenie efektywności energetycznej
 
"Całkowity koszt realizacji projektu: 2 460 000,00
 
Dofinansowanie projektu z UE 999 800,00
 
CEL GŁÓWNY: wdrożenie proekologicznych rozwiązań związanych z procesem powlekania opakowań.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 
- zmniejszenie energochłonności na jednostkę produktu(opakowania);
- powtórne wykorzystanie ciepła wytwarzanego przez linię produkcyjną;
- zmniejszenie zużycia surowców oraz ograniczenie ilości nierecyklingowych odpadów w procesie powlekania opakowań;
- zmiana materiału do powlekania na proekologiczny;
- zastosowanie powłok pozwalających na wyeliminowanie z procesu konserwacji olejów/ środków chemicznych.
 
Opis nowego produktu:
Zmiana procesu produkcyjnego pozwoliła na zamianę surowców wykorzystywanych do produkcji opakowań - wyeliminowanie folii PET na rzecz proekologicznego lakieru UV

 
 

Projekty zakończone

Rozwój drukarni Vipro poprzez zakup innowacyjnej technologii offsetowej i rozbudowanie oferty e-drukarni

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe - Vipro (maszyna offsetowa oraz szkolenie)Rozwój drukarni Vipro przez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii

Zaproszenie do składania ofert

1) System do standaryzacji druku, listwa spektrofotometryczna (zał. 1)
2) System CTP (zał. 2)
3) Raster

e-Print.pl
Drukarnia Vipro s.c.
80-557 Gdańsk
ul. Narwicka 2G

Dane kontaktowe
tel.: 58 340 08 13
fax.: 58 322 34 19
e-mail: kontakt@e-print.pl

Dane rejestrowe:
NIP 584-24-52-685
Regon 192655232

Copyright e-Print ©

Powered by Masterapps

Strona korzysta z plików Cookies oraz Local Storage w celu realizacji usług statystycznych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Po wyłączeniu Cookies oraz Local Storage serwis przestanie prawidłowo działać.

Powered by MasterApps